20 de juny 2007

Caure en gràcia

—Portes la fotocòpia del DNI?
—Sí. —L'hi dono i faig el gest de cercar l'original a la cartera.
—No cal, ja suposo que no el deus haver falsificat.
—...
—L'informe de vida laboral?
—Sí. —L'hi dono.
—Fotocòpia del contracte?
—No, porto l'original...
—Les nòmines?
—Sí. —Les hi dono.
—Quantes n'hi ha?
—Les que demanàveu: les sis darreres.
—En tens còpies?
—No.
—Declaració de la renda?
—Sí. —L'hi dono.
—Bé, vaig a fotocopiar tot això... m'hauràs de pagar un cafè!
—Cap problema...
—Va, com que pagues impostos no caldrà, però aniria millor que portessis les fotocòpies...
—Si voleu fotocòpies ho hauríeu d'indicar; pel DNI ho posa.

Llegeix les indicacions del formulari, calla, se'n va a fotocopiar els meus paperots. Torna i m'explica com funciona el procés. M'adono que els tràmits que estem duent a terme no són exactament aquells pels quals jo m'havia interessat en la cita anterior. Li ho faig notar.

—Bé, és que això que em dius és una cosa diferent...
—Ja ho veig... però és que jo vaig preguntar per això, i em van donar aquest formulari...
—Aleshores, què fem? Ho vols tirar endavant?
—Bé, ja que he reunit tota la paperassa... suposo que no comporta cap compromís aquest procés...
—No, no...
—Doncs endavant. De tota manera voldria engegar també els tràmits pel que jo havia demanat inicialment...
—És clar, demana l'imprès d'HPO al taulell i et farem arribar la informació.
—D'acord...

Bla, bla, bla...