21 d’agost 2008

Crien els esborranys

Digues atuell un cop més
i seràs encara més bella.