06 d’agost 2008

Pelegrí peregrí

¿De dónde soy? ¿O de dónde vengo?

pelegrí -ina

[s. XIV; del ll. td. pelegrinus, -a, -um, dissimilació del cl. peregrinus 'estranger, rodamón', der. de perĕgre 'de (a) l'estranger', de per i ager 'camp']

1 m i f RELIG Persona que fa per devoció un romiatge a algun santuari, sol o en companyia d'altres. Hom l'anomena també romeu.

2 m ICT Peix cartilaginós de l'ordre dels esqualiformes, de la família dels làmnids (Cetorhinus maximus), filtrador i de grans dimensions.

3 f ZOOL Petxina de pelegrí

HOM: pelagrí.

peregrí -ina

[s. XIV; del ll. peregrinus, -a, -um 'estranger' (cf. pelegrí)]

adj Rar, poques vegades vist. Una dona d'una bellesa peregrina.


La veritat és que fins que no he tornat a casa i he tingut un diccionari a mà, he derivat dies en un mar de dubtes.